Ο Ήλιος στους Ιχθύες 19 Φεβρουαρίου – 21 Μαρτίου 2020

Στις 06:57 στις 19 Φεβρουαρίου ο ζωοδότης Ήλιος περνά στο υδάτινο ζώδιο των Ιχθύων για τις επόμενες 30 μέρες, μια θέση που μας κάνει περισσότερο ονειροπόλους, ευσυγκίνητους, ευαίσθητους, συναισθηματικούς, διαισθητικούς, εμπαθείς. Με περισσότερη πίστη και με διάθεση να βοηθήσουμε ή να συγχωρέσουμε άλλους. Εδώ είναι η θέση της ανιδιοτελούς αγάπης, Γινόμαστε πιο ιδεαλιστές αλλά ίσως …

Η Αφροδίτη στον Κριό 7 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2020

Στις 7 Φεβρουαρίου και ώρα 22:03 ο πλανήτης της αγάπης, της ομορφιάς, της καλοπέρασης, των σχέσεων μα και των οικονομικών, αφήνει το ζώδιο των Ιχθύων, μια θέση που θεωρείτε εξαιρετική για την φύση της αφού βρίσκετε σε έξαρση σε αυτό τον χώρο, και μετακομίζει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες περίπου στο φλογερό και δυναμικό ζώδιο …

Ο Ερμής Ανάδρομος στους Ιχθύες 16 Φεβρουαριου – 10 Μαρτίου 2020

Ο Ερμής, ο πλανήτης που ανάμεσα σε πολλά αλλά αντιπροσωπεύει την επικοινωνία και την κίνηση μας, στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:38 περνά σε ένα χώρο που δεν ταιριάζει καθόλου στην αέρινη φύση του, στο ζώδιο των Ιχθύων, σε θέση πτώσης.  Όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο Ερμής επηρεάζετε η κρίση μας. Επικρατεί …

The Stars Today – 23 April 2019

A powerful day today from a planetary point of view. At 02:07 the Sun conjucted Uranus in the sign of Taurus. The Sun conjuncts Uranus once a year. However, this year is much more important as this is the first time that these two planets will meet in the sign of Taurus. The last time …

Τα Άστρα Σήμερα – 23 Απριλίου 2019

Δυνατή η μέρα η σημερινή από πλανητικής άποψης. Στις 02:07 ο Ήλιος ήρθε σε όψη συνόδου με τον Ουρανό στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Ουρανό είναι μια όψη που συμβαίνει κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι πιο σημαντική αφού είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί πλανήτες θα συναντηθούν στο …

The Stars Today – 19-21 April 2019

An important weekend ahead with three planetary events; today’s full moon and the ingresses of the Sun and Venus to the signs of Taurus and Aries respectively. There are no major aspects but the Moon’s position, at least until late Sunday afternoon, does not help our mood much. Sun rises at 06:43, Athens, Greece Shortly …

17 April 2019

Today does not seem to be a bad day if we restrain a bit the extra impulsiveness that characterizes it, especially in our conversations, thoughts and moves. The waxing Moon is in the last degrees of Virgo. The early morning hours it trined Pluto and later squared Jupiter. At 07:29 it opposed Venus. The day …

Καταστροφική Πυρκαγιά στην Notre Dame

Απίστευτη και συγκλονιστική η είδηση της τεράστιας καταστροφής στην Notre Dame στις 15/4/2019. Ξαφνική και ανατρεπτική εξέλιξη που είχε όμως και μια δόση εύνοιας αφού αποφεύχθηκε η πλήρης καταστροφή ενώ όλα έδειχναν μοιραία μάταια. Η χθεσινή μέρα περιλάμβανε ένα τρίγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό που δεν κρίθηκε ως θετικό αφού και οι δυο πλανήτες …

16 April 2019

A day that requires attention as it is not too easy. The moon from the sign of Virgo will make three aspects today, two of them negative. Our day begins with tension and kind of upset mood as the Moon comes into a square aspect with Mars from Gemini at 06:28. Neither planet is in …

16 Απριλίου 2019

Μια μέρα που χρειάζεται προσοχή είναι η σημερινή μέρα  αφού δεν είναι και τόσο εύκολη. Η σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου θα κάνει τρεις όψεις, οι δυο αρνητικές. Η μέρα μας ξεκινά με ένταση και κάπως νευρική διάθεση αφού με το καλημέρα η Σελήνη κάνει όψη τετράγωνου με τον Άρη στους Διδύμους στις 06:28. …

%d bloggers like this: