Τα ‘Αστρα Σήμερα – 6 Μαΐου 2019

Μια εβδομάδα δύσκολη έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πάλι οι περισσότεροι από εμάς αφού περιλαμβάνει την αντίθεση του Άρη με τον Δια σήμερα τα χαράματα, τα σκληρά τετράγωνα της Αφροδίτης πρώτα με τον Κρόνο και μετά με τον Πλούτωνα (την Τρίτη και Πέμπτη αντίστοιχα) -- όψεις που ενεργοποιούν ξανά την δύσκολη σύνοδο Κρόνου Πλούτωνα -- και …

Τα Άστρα Σήμερα – 2 Μαΐου 2019

Με μια πρώτη ματιά η σημερινή μέρα φαίνετε να είναι μια φαινομενικά ήρεμη και ευχάριστη μέρα αφού δεν περιλαμβάνει καμιά κύρια όψη και η μοναδική όψη της Σελήνης είναι η σύνοδος της με την Αφροδίτη στις 1739 το απόγευμα. Όμως το χθεσινό σκληρό τετράγωνο του Ερμή με τον Κρόνο που συνεχίζει να λειτουργεί, το  αποψινό …

Τα Άστρα Σήμερα – 1 Μαΐου 2019

Η σημερινή μέρα χρειάζεται προσοχή λόγω του δύσκολου τετραγώνου του Ερμή με τον Κρόνο που μπλοκάρει τις επικοινωνίες και μετακινήσεις και έχει την δύναμη να δημιουργήσει προβλήματα. Ανατολή Ηλίου 0626, Αθήνα Η μέρα ξεκίνησε με την Σελήνη κενή πορείας μετά το τετράγωνο της με τον Δια στις 0057, μια όψη υπερβολής που όμως επηρέασε περισσότερο …

The Stars 26 – 29 April 2019

The day began with the Moon void-of-course after conjuncting Pluto in the sign of Capricorn last night which had the power to sink many emotionally. This morning the mood was probably a little dark and many could have felt that they don’t have lots of energy or suffer from some infection, virus or fever. The …

The Stars Today – 23 April 2019

A powerful day today from a planetary point of view. At 02:07 the Sun conjucted Uranus in the sign of Taurus. The Sun conjuncts Uranus once a year. However, this year is much more important as this is the first time that these two planets will meet in the sign of Taurus. The last time …

Τα Άστρα Σήμερα – 23 Απριλίου 2019

Δυνατή η μέρα η σημερινή από πλανητικής άποψης. Στις 02:07 ο Ήλιος ήρθε σε όψη συνόδου με τον Ουρανό στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Ουρανό είναι μια όψη που συμβαίνει κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι πιο σημαντική αφού είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί πλανήτες θα συναντηθούν στο …

The Stars Today – 22 April 2019

Another intense week starts today that has the power to shock and surprise us with sudden changes and overturns as it includes two major aspects, the Sun’s conjunction with Uranus in Taurus and Mars’s hard square with Neptune in Pisces on 27 April. The difficult aspects color the entire week. Sun rises at 06:39, Athens, …

Τα ‘Αστρα Σήμερα – 22 Απριλίου 2019

Ακόμα μια έντονη εβδομάδα που έχει την δύναμη να μας σοκάρει και εκπλήξει με ανατροπές και αλλαγές ξεκινά σήμερα αφού περιλαμβάνει δυο δυνατές αλλά και σημαντικές όψεις, την σύνοδο του Ήλιου με τον Ουρανό στον Ταύρο αύριο και το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα στις 27 του μήνα. Οι δύσκολες αυτές όψεις χρωματίζουν όλη …

The Stars Today – 19-21 April 2019

An important weekend ahead with three planetary events; today’s full moon and the ingresses of the Sun and Venus to the signs of Taurus and Aries respectively. There are no major aspects but the Moon’s position, at least until late Sunday afternoon, does not help our mood much. Sun rises at 06:43, Athens, Greece Shortly …

Τα Άστρα Σήμερα – 19-21 Απριλίου 2019

Ένα σημαντικό τριήμερο έχουμε μπροστά μας αφού περιλαμβάνει τρία πλανητικά γεγονότα; την σημερινή Πανσέληνο και τα περάσματα του Ήλιου και Αφροδίτης στα ζώδια του Ταύρου και Κριού αντίστοιχα. Κύριες όψεις δεν υπάρχουν αλλά η θέση της Σελήνης, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή αργά το απόγευμα, δεν βοηθά και πολύ τις διαθέσεις μας. Ανατολή Ηλίου 06:43, Αθήνα …

%d bloggers like this: