Σελήνη Κενή Πορείας

Όταν η Σελήνη είναι Κενή Πορείας, η Αστρολογία, συμβουλεύει να αποφεύγουμε κλείσιμο συμφωνιών, αγοροπωλησίες, να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα επαγγελματικά αλλά και οικονομικά όπως και αισθηματικά ζητήματα.
Η Σελήνη Κενή Πορείας, θεωρείται κατάλληλη για αυτοσυγκέντρωση, ασκήσεις Γιόγκα, χαλάρωση, προσευχή αλλά και καταστάσεις που φέρνουν ανανέωση ψυχική, συναισθηματική, πνευματική.

Η Σελήνη Κενή Πορείας, διαρκεί από λεπτά της ώρας μέχρι και ώρες.
Κενή Πορείας η Σελήνη γίνεται αμέσως μετά την τελευταία Κύρια ή Πτολεμαϊκή Όψη (Συνόδου, Αντίθεσης, Τετραγώνου, Τριγώνου, Εξαγώνου) που σχηματίζει με άλλον Πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος και πριν εισέρθει στη Διέλευσή της από το επόμενο Ζώδιο. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις χρονικές περιόδους ανά μήνα που η Σελήνη γίνεται Κενή Πορείας, και σας παραθέτουμε πίνακα για την ενημέρωσή σας. 

ΣΕΛΗΝΗ ΚΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

02.08.2020 16:59 –  02.08.2020 21:11

05.08.2020 00:45 -05.08.2020 05:27

07.08.2020 15:53 – 07.08.2020 16:04

09.08.2020 22:50 -10.08.2020 04:28

12.08.2020 10:55 – 12.08.2020 16:46

14.08.2020 14:19 – 15.08.2020 02:35

17.08.2020 02:59 -17.08.2020 08:38

19.08.2020 08:38 -19.08.2020 11:20

21.08.2020 06:37 – 21.08.2020 12:16

23.08.2020 07:20 -23.08.2020 13:16

25.08.2020 09:27 -25.08.2020 15:49

27.08.2020 15:00 -27.08.2020 20:37

29.08.2020 22:31 -30.08.2020 03:37

2 Replies to “Σελήνη Κενή Πορείας”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s